CloudBlaster.be
HostBlaster.be

MailBLASTER.BE voert een strikt anti-spam beleid. Op deze pagina informeren wij u uitgebreid daarover. Wij laten u ook zien hoe u spam voorkomt en aan welke vereisten uw mailingen moeten voldoen. 

Wat houdt spam in?
Onder spam verstaan wij: e-mail die in grote hoeveelheden en ongevraagd wordt verstuurd. De e-mail is ongevraagd, omdat de ontvanger geen aantoonbare en expliciete toestemming heeft gegeven voor de verzending ervan. De e-mail die wij als spam kwalificeren, is tevens onderdeel van een grote hoeveelheid (bulk) tegelijkertijd verzonden en vrijwel identieke berichten. 

Alleen wanneer e-mail zowel ongevraagd als in bulk is verzonden, spreken wij van spam. Berichten van uw familie of vrienden die u ongevraagd ontvangt, beantwoorden dus niet aan dit criterium. Evenmin de in bulk verzonden e-mail via mailinglists en nieuwsbrieven. U hebt daar toestemming voor gegeven. 

In de meeste gevallen is spam commercieel van aard. Men ziet de ontvanger als potentiële afnemer van een breed scala aan producten. Minder commercieel is de ongevraagde aankondiging van een expositie of de oproep om mee te doen aan een demonstratie. Maar ook dergelijke berichten beschouwen wij als spam. 

Wanneer is mijn mailing geen spam?
Het is alleen toegestaan om in grote hoeveelheden een e-mail te versturen als u aan kunt tonen, dat de ontvangers om dat bericht hebben gevraagd. Dit principe noemen wij ‘confirmed opt-in’. Elke andere manier van massaal e-mailen (‘opt-out’/’opt-in’) kunnen wij binnen ons netwerk niet tolereren!

En als ik nu spam verstuur voor een goed doel?
Ook dan blijft het onacceptabel. Het doel heiligt niet de middelen. En wat u als verspreider van de ongevraagde berichten een goed doel vindt, ziet de ontvanger wellicht als een ongewenste ontwikkeling.  

Hoe houd ik mij precies aan de regels?
Wanneer u een mailing wilt versturen, moet u daarvoor aantoonbaar toestemming hebben gekregen van alle ontvangers op uw mailinglist. 

U maakt hiervoor gebruik van ‘confirmed opt-in’. Dat principe werkt als volgt: Iemand meldt zich aan voor een mailing. U verzoekt hem te bevestigen, dat hij daadwerkelijk op de betreffende mailinglist wil worden geplaatst. Krijgt u die bevestiging niet, dan gaat u ervan uit, dat de eigenaar van het e-mailadres zich heeft bedacht. Of dat iemand anders dat adres heeft opgegeven. Pas wanneer de eigenaar van het e-mailadres u de gevraagde bevestiging geeft, beschouwt u dat als een expliciete en aantoonbare toestemming. Geeft de eigenaar de gevraagde bevestiging niet en ontvangt hij vervolgens toch de e-mail van de mailinglist, dan kan hij een spamklacht tegen u indienen.

Beter nog is het een code mee te sturen in het bericht waarin u de eigenaar van het e-mailadres om toestemming vraagt. Zonder die code kan de bevestiging niet geretourneerd worden. Op deze wijze is het voor derden onmogelijk om de gevraagde toestemming te vervalsen. 

Wanneer u per e-mail om een bevestiging vraagt, doet u er goed aan een adres op te geven waarop de lezer geconstateerd misbruik kan melden. Ook dat bevordert de bestrijding van spam. 

Hoe vraag je mensen om toestemming te krijgen om mailingen digitaal te versturen:

Gebruik een “dubbele opt – in” procedure . Nadat mensen hebben ingetekend op  het inschrijfformulier op uw website , moet u een bevestigings e-mail versturen waarin een link voor abonnees biedt om hun inschrijving te bevestigen. De mailinglist kan worden geconfigureerd om dit automatisch te doen maar dit is strijdig met de anti-spam policy .

Wanneer u een lijst met contacten , bijvoorbeeld een lijst met e-mailadressen die u op een evenement hebt verzameld importeert , moet u een eerste melding versturen waar mensen bevestigen dat ze willen worden toegevoegd aan je lijst. 

Houd altijd de afmeldlink op uw campagnes , zodat mensen de kans krijgen om hun mening te veranderen en zich gemakkelijk kunnen afmelden op uw e-mail communicatie .

Als je mensen vraagt ​​om hun e-mail adres ( op het inschrijfformulier online , of bij zijn verzoek op hun visitekaartje ) , met het duidelijk zijn waarvoor je het zal gebruiken. Vertel de abonnee wat te verwachten : hoe vaak u e-mails gaat versturen , hoe groot ze zijn, welke stijl , welke onderwerpen en inhoud , enz.

Uw campagne onderwerp moeten simpel en niet misleidend zijn . Het doel ervan is om de inhoud van uw bericht aan te geven. Houd het kort , vermijdt  hoofdletters , uitroeptekens en typische spam woorden als ' gratis ' of ' Speciale aanbieding ' niet gebruiken.

Merk op dat de mensen hun e-mailadres kunnen verlaten of hun voorkeuren kunnen wijzigen .

Zorg ervoor dat u uw fysieke adres en contactgegevens vermeld worden op elke communicatie , zodat mensen weten wie je bent en wat je doet .

Wat zeker niet mag !

Het is niet toegestaan gekochte, geleende of gehuurde e-mail adressen in te lezen.

Je mag de mailing list niet gebruiken voor  e-mailcampagnes die verwijzen naar of weergeven van naaktheid, obscene inhoud , gokken en  gerelateerde inhoud , farmaceutische -gerelateerde inhoud , illegale software , virussen , of enige andere inhoud die wij achten ongepast te distribueren.

Wat doe ik, als iemand mij van spammen beschuldigt?

In dat geval hebt u slechts een optie: U dient herhaling te voorkomen. U krijgt van ons één waarschuwing. Gaat u daarna voor de tweede keer de fout in, dan betekent dat voor u het einde van onze dienstverlening. Een zogenoemde ‘known-spammer’ sluiten we direct af. 

En als ik die klacht nu eens onterecht vind?
Wij beoordelen iedere klacht nauwgezet. Wanneer u bent beschuldigd, verzoeken wij u de bevestiging van de klagende partij te overleggen. Dat is voor u geen probleem, als u zich aan uw verplichting hebt gehouden om al uw mailings via het principe van ‘confirmed opt-in’ te versturen. Blijft u hier in gebreke, dan gaan wij ervan uit dat u zich schuldig hebt gemaakt aan het verspreiden van spam. 


Waarom hebben jullie zo’n streng beleid?
Spam brengt ons netwerk in gevaar en schaadt onze reputatie! Wanneer spam in of via ons netwerk verspreid wordt, komen we als MailBLASTER.BE op zogenoemde ‘blacklists’ te staan. De implicaties daarvan zijn ingrijpend. Onze klanten kunnen bij bepaalde providers hun e-mail niet meer afleveren. Wij kunnen onmogelijk onze dienstverlening optimaal houden. Onze goede reputatie komt in gevaar. Klanten gaan bij ons weg en potentiële klanten lopen onze deur voorbij. U begrijpt, dat dit scenario nooit werkelijkheid mag worden en dat wij daarom streng optreden tegen spam!

Wij helpen u graag                                                                                                                                    

Wilt u meer weten over spam, dan kunt u altijd contact opnemen met ons. Wij helpen u graag verder.

 
 
 
 

info@mailblaster.be

Contacteer ons....